No Image

Volume 9(2), December 2023

December 29, 2023 journaltamu 0

Preliminary TAMU Vol 9(2), December 2023 Masalah Spiritual Remaja Berisiko Dari Sudut Pandang Psikospiritual Islam Mohd Manawi Mohd Akib, Nurul Shuhadah Md Yahya, Hamdi Ishak […]

No Image

Volume 8(2), December 2022

December 14, 2022 journaltamu 0

Preliminary TAMU Vol 8(2), December 2022 Faktor Penyusuan Anak Orang Lain & Amalan Pendokumentasian dalam Masyarakat Kelantan: Satu Kajian Kes Rafidah Abdul Rahman, Najah Nadiah […]

No Image

Volume 8(1), June 2022

June 30, 2022 journaltamu 0

Preliminary TAMU Vol 8(1), June 2022 Persepsi Murid Mengenai Aplikasi Quizizz dalam Pembelajaran Bahasa Arab dan Kesannya Terhadap Motivasi Nor Fatini Aqilah Mohamad Soad & […]

No Image

Volume 7(2), December 2021

December 15, 2021 journaltamu 0

Preliminary Tahap Pengetahuan Kurikulum dan Amalan Pedagogi Terbeza Guru-Guru Pendidikan Islam Zon Selatan Malaysia Zurina Mustaffa, Zaharah Hussin & Abdul Muhsien Sulaiman Page 1 | […]

No Image

Volume 7(1), June 2021

June 30, 2021 journaltamu 0

Preliminary Keperluan Latihan Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Ab. Halim Tamuri, Husnaa Salehah Yahya, Nur Hanani Hussin & Mohd Isa Hamzah […]

No Image

Volume 6(1), June 2020

June 29, 2020 journaltamu 0

Preliminary Pensijilan Tahfiz Al-Quran OKUMP di Darul Quran: Satu Revolusi ke Arah Memartabatkan Pendidikan Al-Quran dalam Kalangan OKU Masalah Penglihatan (OKUMP) Siti Nor Azimah Sabaruddin, […]

No Image

Volume 5(2), December 2019

December 31, 2019 journaltamu 0

Preliminary علم العروض وتدريسه: تجربة في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا نورسفيرة أحمد سفيان Page 1 | Full article تطبيق المهارات اللغوية للغة العربية في تدريس […]

No Image

Volume 5(1), June 2019

June 28, 2019 journaltamu 0

Preliminary Adab Pergaulan dan Kesannya Sesama Manusia Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah Terhadap Pelajar Nor Adilah Najwa Hassan, Hamdi Ishak & Sabri Mohamad Page 1 | […]