Volume 2(2) December 2016

Preliminary
Practiced Communication by Lecturers in Teaching Education Institute of Malaysia
Mohd Nasri Abdullah, Kamarul Azmi Jasmi & Sulaiman Shakib Mohd Noor
Stilistic of al-Qur`an Language Style and Arabic Tamadun of Pre-Islam As a Dakwah Media
Hajar Nurma Wachidah, Wan Nasyrudin Wan Abdulla & Siti Rugayah Hj. Tibek
The Use of PBS SPMP i-GSA System: The Perception Towards Users’ Attitudes and The Design of The System
Nor Hayati Fatmi Talib, Ima Rahayu Abd Rahman & Bani Hidayat Mohd Shafie
Al-Lata’if dalam Tafsir Mafatih Al-Ghayb
Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi & Wan Nashrudin Wan Abdullah
Penghayatan Akidah dalam Pengajaran Ayat Kefahaman Pengajian Al-Quran di Kalangan Murid Tingkatan Empat di SMKA di Sabah
Naziratul Izzati Ani & Azmil Hashim
Pelaksanaan Kemahiran Menulis dalam Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI) Selangor
Ahmad Ismail, Mohamad Syukri Abd Rahman, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Adnan Mat Ali & Mohd Kamal Radiman
Kebebasan Beragama dalam Wilayah Dakwah
Zikmal Fuad & Ta’rif
Amalan Pengajaran Jawi dalam Pendidikan Masa Kini: Suatu Tinjauan
Naquiah Nahar & Jimain Safar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*