Volume 3(2), December 2017

Preliminary
Teachers’ Practice of Higher Order Thinking Skills in the Lesson of Islamic Education
Mohd Aderi Che Noh, Mohd Talhah Ajmain, & Engku Zarihan Engku Abdul Rahman
Tahap Kemahiran Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Berbantukan Mufradat dan Uslub Al-Quran
Ku Fatahiyah Ku Azizan, Wazzainab Ismail, Farah Nur-Rashida Rosnan, & Hanis Najwa Shaharuddin
Metodologi Dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) kepada Masyarakat: Satu Tinjauan Awal
Masitah Esa, Amini Amir Abdullah, & Siti Suhaila Ihwani
Al-Quran Reading Abilities of Students in Musa-Asiah Integrated School Cambodia
Ajmain@ Jimaain Safar, Ahmad Kilani Mohamad, Wan Hassan Wan Embong, Ahmad Marzuki & Nur Sakinah Norkhair
Membangun Potensi Masjid Sebagai Sebuah Institusi Pendidikan Islam & Masyarakat
Mohd Ismail Mustari, Bushrah Basiron, Kamarul Azmi Jasmi, Ajmain@Jimain Safar, & Azhar Muhammad
Methods of Teaching and Learning of Jawi Braille to Visually Impaired Students in Special Education Religious Schools
Latifah Abdul Majid

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*