Volume 7(1), June 2021

Preliminary

Keperluan Latihan Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam
Ab. Halim Tamuri, Husnaa Salehah Yahya, Nur Hanani Hussin & Mohd Isa Hamzah
Page 1 | Full article
Analisis Tinjauan Literatur (LR) Terhadap Komposisi Pengajaran Pendidikan Islam Mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain, Ahmad Marzuki Mohamad & Aminudin Hehsan
Page 20 | Full article
Riwayat-Riwayat Sahih Asbab Al-Nuzul di dalam Tafsir Nurul Ihsan dan Kesesuaiannya dengan Konteks Ayat: Analisa Surah Al-Baqarah
Mohd Nazri Ahmad & Hamdi Ishak
Page 38 | Full article
Pengajaran Tilawah Al-Quran Murid Sekolah Rendah Secara Maya Semasa Pandemik Covid-19
Hamdi Ishak, Siti Fatimah Mohd Maiyurid & Sabri Mohamad
Page 50 | Full article

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*