Volume 8(1), June 2022

Preliminary TAMU Vol 8(1), June 2022

Persepsi Murid Mengenai Aplikasi Quizizz dalam Pembelajaran Bahasa Arab dan Kesannya Terhadap Motivasi
Nor Fatini Aqilah Mohamad Soad & Hakim Zainal
Page 1 | Full article
Pengajaran Al-Quran Terhadap Kanak-Kanak Sindrom Down
Ezzat Farqhan Zeffrin Esme, Hamdi Ishak & Ashraf Ismail
Page 13 | Full article
Level of Understanding of Interreligious Dialogue Among Islamic Non-Government Organizations (NGOs) Members in Malaysia
Ahmad Munawar Ismail & Ab Halim Tamuri
Page 26 | Full article
Hakikat Tacāruḍ antara Hadith-hadith Nabi S.A.W dan Kesannya Terhadap Hukum Fiqh
Mohd Nazri Ahmad, Mohd Akil Mohd Ali, Mohd Shabri Yusof & Hamdi Ishak
Page 34 | Full article
Tahap Kompetensi Guru Qiraat di Negeri Sembilan dalam Pengajaran
Mohd Syaiful Naim Shaedi, Mohd Faizulamri Mohd Saad & Sabri Mohamad
Page 47 | Full article
Peranan Ibu Bapa dalam Mencegah dan Menangani Fenomena Anak Jalanan Berdasarkan Perspektif Islam
Farah Hamizah Samsuddin & Haziyah Hussin
Page 62 | Full article
Amalan Kerohanian Merawat Tekanan Emosi Pesakit Covid-19
Nur Syibrah Hanani Sobri, Kamarudin Salleh & Nozira Salleh
Page 75 | Full article
Tinjauan Buku Braille Al-Quran: Sejarah dan Kaedah
Anisah Razali, Noornajihan Jaafar & Mohd Nur Adzam Rasdi
Page 93 | Full article
Amalan Pengajaran Taranum dalam Kelas Khas Kemahiran Membaca & Menghafaz Al-Quran (KKQ)
Nurfadilah Mohamad , Khadijah Abdul Razak  & Harun Baharudin
Page 98 | Full article
Hubungan Kesejahteraan Beragama dengan Interaksi Sosial dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru di Malaysia
Engku Zarihan Engku Abdul Rahman, Rabaishah Azirun, Norliza Nor Hashim, Farah Ilyani Zakaria, Lily Yaakob & Rusleda Awang
Page 111 | Full article

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*