Volume 9(1), June 2023


Preliminary TAMU Vol 9(1), June 2023

Pendekatan I’tab dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam
Wan Mohd Taufik Wan Ahmad & Harun Baharudin
Page 1 | Full article
Meneroka Amalan GPI Terhadap Pembelajaran Hibrid Menggunakan Kaedah Flipped Classroom (Kelas Berbalik) di Sekolah Menengah
Habsah Md Usop & Ab. Halim Tamuri
Page 13 | Full article
Elemen Psikoterapi Islam Berdasarkan Doa Nabi Ibrahim AS
Farah Mohd Ferdaus, Hamdi Ishak & Mohd Manawi Mohd Akib
Page 32 | Full article
Hadis Nabi Sebagai Bimbingan Gangguan Emosi Sindrom Prahaid
Nurul Hanis Sufia Othman, Faisal Ahmad Shah, Ishak Hj Suliaman & Sharifah Basirah Syed Muhsin
Page 42 | Full article
Cabaran Guru Kelas Agama Fardu Ain Sekolah Rendah Agama dalam Pembelajaran Tulisan Jawi
Nur Farah Dina Mohamad & Harun Baharudin
Page 59 | Full article
Tinjauan Buku Modul Pengajaran Mashaf Al-Quran Braille Malaysia
Rahmah Hayati Musa, Noornajihan Ja’afar, Mohd Nur Adzam Rasdi & Anisah Razali
Page 70 | Full article
Kerangka Konsep Ihsan dalam Pembangunan Afektif Mahasiswa
Nur Syazwani Othman, Mahfuzah Mohammed Zabidi & Norhapizah Mohd Burhan
Page 76 | Full article
Metode Pengaplikasian Pendalilan Al-Quran Al-Karim
Mohd Nazri Ahmad, Hamdi Ishak, Mohd Akil Muhamed Ali, Fadlan Mohd Othman & Mohd Manawi Mohd Akib
Page 90 | Full article
Pendekatan Gamifikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam
Siti Fairuz Mahmud & Ab. Halim Tamuri
Page 105 | Full article
Tinjauan Model dan Kurikulum Tahfiz di Negeri Selangor
Muhamad Hafiz Muhamad Haneefa, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Sabri Mohamad & Mohd Faizulamri Mohd Saad
Page 117 | Full article

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*