Volume 9(2), December 2023

Preliminary TAMU Vol 9(2), December 2023

Masalah Spiritual Remaja Berisiko Dari Sudut Pandang Psikospiritual Islam
Mohd Manawi Mohd Akib, Nurul Shuhadah Md Yahya, Hamdi Ishak , Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi , Che Zarrina Sa’ari, Sharifah Basirah Syed Muhsin, & Mohd Sobri bin Ellias
Page 1 | Full article
Keperluan Kompetensi Guru Tahfiz Yang Mengikuti Kurikulum Tahfiz Di Institut Pendidikan Guru Malaysia
Mohd Fikri Ismail & Mohd Faizulamri Mohd Saad
Page 14 | Full article
Penerimaan Pelajar Terhadap Konstruk Kompetensi Latihan Amali Dakwah (LAD)
Abdul Ghafar Don, Anuar Puteh, Abu Dardaa Mohamad, Hasanah Abd Khafidz, Khazri Osman, Muhammad Faisal Asha’ari, Nur Athiroh Masya’il Tan, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, & Zulkefli Aini
Page 24 | Full article
Reaksi Emosi Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pengajian Islam Dalam Pembelajaran Atas Talian Ketika Pandemik Covid-19
Nik Siti Hajar & Latifah Abdul Majid
Page 38 | Full article
Amalan Usrah Menurut Persepsi Pelajar Di Sekolah Menengah Agama
Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Amiza Khusyri Yusuf, & Nur Syahida Ishak
Page 55 | Full article
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK 21) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran
Abd Rahim Salleh, Hafizhah Zulkifli, & Ab Halim Tamuri
Page 68 | Full article
Analisis Elemen KBAT Dalam Dokumen Standard Kurikulum Dan Penilaian (DSKP) Hifz Al-Quran Di Bawah Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Nur Syuhada Mohd Ataa, Sabri Mohamad, & Hamdi Ishak
Page 80 | Full article
Konsep Pemikiran Teosufistik Imam Al-Ghazali
Nazri Yusoff, Mohd Shabri Yusof, & Lutpi Mustafa
Page 90 | Full article
Kaedah Pembelajaran Al-Qur’an Untuk Kanak-Kanak
Mohd Shabri Yusof & Mohd Nazri Ahmad
Page 109 | Full article
Pengajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan Sirah Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Di Malaysia
Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain
Page 128 | Full article

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*