Volume 4(2), December 2018

Preliminary

Pakaian Dalam Al-Qur’an dan Kaitannya dengan Fesyen Masa Kini: Satu Sorotan Literatur
Muhammad Shukri Amin Maarif, Hamdi Ishak & Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi
Page 1 | Full article
Faktor Penguasaan Pembelajaran Al-Quran Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan: Kajian di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK) Alma, Pulau Pinang
Noornajihan Jaafar & Nur Atiqah Abdul Aziz
Page 12 | Full article
Hubungan antara Sikap Membaca, Persekitaran Pembelajaran dan Amalan Pengajaran Guru dengan Pencapaian Kefahaman Bacaan Bahasa Arab Murid
Kamarulzaman Abdul Ghani & Wan Sakiah Wan Ngah
Page 24 | Full article
Konsensus Pakar Terhadap Kandungan Model Prototaip Falsafah Bahasa Penyatuan Bangsa
Mohd Khaidir Abdul Wahab
Page 40 | Full article
Analisis Strategi Penterjemahan Peribahasa Arab – Melayu
Nik Radhiah Nik Ali & Kamarul Shukri Mat Teh
Page 57 | Full article
Faktor-Faktor Penggunaan Bas Sekolah dalam Kalangan Pelajar: Kajian Kes di Sebuah SMK di Sungai Besar, Selangor
Muhd Arif Azmi, Mazdi Marzuki, Nor Kalsum Mohd Isa, Rosmiza M.Z & Jabil Mapjabil
Page 61 | Full article

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*