Volume 6(1), June 2020

Preliminary

Pensijilan Tahfiz Al-Quran OKUMP di Darul Quran: Satu Revolusi ke Arah Memartabatkan Pendidikan Al-Quran dalam Kalangan OKU Masalah Penglihatan (OKUMP)
Siti Nor Azimah Sabaruddin, Hamdi Ishak, Haziyah Hussein & Mohd Ridhuwan Remly
Page 1 | Full article
Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Tafsir di Universiti Kebangsaan Malaysia
Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Bunyamin Abdul Rahman, Haziyah Husin & Hamdi Ishak
Page 10 | Full article
Hubungan Kepercayaan Epistemologi Islam dengan Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia
Nurul Asiah Fasehah Muhamad
Page 22 | Full article
Approach of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Addressing Liberal Islam Issues in Malaysia
Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman & Hamdi Ishak
Page 41 | Full article
Peranan Wanita dalam Memperkasa Kelestarian Ekonomi, Kajian Perbandingan Malaysia-Indonesia
Nor Hayati Fatmi Talib, Norfazila Ahmad, Azalinda Mat Saad, Bani Hidayat Mohd Shafie, Marlya Fatira, Ermyna Seri & Mariahati
Page 47 | Full article
Strategy and Implementation of Islamic School Climate: Survey Among Secondary School
Raihan Mohd Arifin & Kamarul Shukri Mat Teh
Page 61 | Full article
Kebolehgunaan Kandungan Pembelajaran Digital (e-CITAC) Berasaskan Strategi Blended Learning Menyumbang Motivasi dalam Pembelajaran Kursus Pendidikan Islam
Norhapizah Mohd Burhan, Ab Halim Tamuri & Norazah Mohd Nordin
Page 70 | Full article
Reformasi Pendekatan Politik Islam Abdul Hadi Di Malaysia
Latifah Abdul Majid & Mohd Nasir Abdul Majid
Page 88 | Full article
Rasional Penubuhan Rukun Tetangga (RT) di Malaysia daripada Perspektif Islam
Mohd Syariefudin Abdullah, Mazdi Marzuki, Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Muhammad Akramin Kamarul Zaman & Khairul Ghufran Kaspin
Page 99 | Full article

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*